Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Aktuelt      Om Datamann      Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Lag nettsider og nyheter på en enkel og oversiktelig måte

DM Web er en egenutviklet løsning for å lage og styre egne Internettsider. Dette er en dynamisk publiseringsløsning. Det vil si at all innlegging og endring av informasjon gjøres direkte i nettleseren, og lagres i en database. All administrasjon av informasjonen på nettsidene gjøres i en enkel og oversiktelig administrasjonsmeny.

DM Web har en integrert løsning for bedriftsintern informasjon, Intranett. Man styrer selv på en enkel måte om nyheter og annet skal legges åpent på nett eller om det skal legges på Intranett, der man trenger navn/passord for å få tilgang.

Noen av fordelene med DM Web:

  • Intranett - bedriftsintern informasjon, skjemaer, interne dokumenter o.l.
  • Automatisk visning og fjerning av nyheter, basert på fra- og til-dato.
  • Gamle nyheter legges automatisk i nyhetsarkivet.
  • Rettighetsstyrt administrasjonssystem - pålogging.
  • Enkel teksteditor for å skrive inn tekst. Kan du litt tekstbehandling kan du også lage nettsider.
  • Kraftig intern søkefunksjon.
  • Gjestebok - kan slås av/på etter ønske.
  • Legg inn bilder på en enkel måte.
  • Bygg nettstedet ditt ut så mye du vil.

 


 
 
DM WEB-MODULENE:

 

 

Datamann AS     Njordveien 22, 9550 Øksfjord     tlf. 78 59 01 11     post@datamann.no