Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Aktuelt      Om Datamann      Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Logging av 110-hendelser basert på kommunenes egne varslingsprosedyrer

DM Web110 er en IT-løsning laget for å administrere hendelser på 110-sentraler. Systemet knytter kommunal brannverninformasjon sammen med 110-sentralens hendelseslogging og andre rutiner. Systemet inneholder bl.a:

* Kommunalt registrert branninformasjon (ressurser, mannskap, prosedyrer mm.)
* Hendelsesbehandling og -logging
* Vaktjournal
* Statistikk/rapporter
* Operatørrutiner
* Henting av automatiske alarmer fra FAS/Alreg

DM Web110 er 100 % webbasert, og kjører i din nettleser. Systemet er delt i to deler: En "uteløsning" direkte tilgjengelig på nett, der kommunene registrerer egen brannverninformasjon, og en "inneløsning" der 110-sentralen henter tilgjengelig informasjon om aktuell kommune og gjennomfører logging av hendelser basert på denne informasjonen.

Informasjonen på inne- og uteløsningen synkroniseres flere ganger i døgnet, slik at man hele tiden har oppdatert informasjon tilgjengelig. 110-sentralen ser kommunenes endringer, og kommunene kan se sine egne hendelser straks de er avsluttet.

Under ser du et skjermbilde fra logging av en hendelse.


 
 
DM WEB-MODULENE:

 

 

Datamann AS     Njordveien 22, 9550 Øksfjord     tlf. 78 59 01 11     post@datamann.no