Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

For økt kontroll og kvalitet med branntilsyn som sikrer verdier, liv og helse

Forebyggende branntilsyn er et stort og viktig ansvarsområde for brannvesenet, man skal forebygge tap av liv, helse og store verdier. Det kreves gode arbeidsplaner, og sikker saksbehandling. Grepet av manuelle rutiner og systemer, og en fra før hektisk arbeidshverdag, kommer ofte disse viktige områdene i skyggen. Dokumentasjon og kvalitet blir skadelidende, noe som medfører økt risiko for tap av verdier, liv og helse.

DM Tilsyn Web benyttes i brannvesenets forebyggende avdeling for å føre tilsyn med særskilte brannobjekter jfr. §13 i brann- og eksplosjonsvernloven. I tillegg kan det registreres inn andre typer objekter og tilsyn med farlige stoffer.

Hovedfunksjoner

 • Lag egne arbeidsplaner som viser objektets status med fargekoder.
 • Filtrering av planene på tekstsøk, saksbehandler, kommune, frister og neste tilsynsdato.
 • Saksbehandling: Tilsyn med særskilte brannobjekter, registrere nytt objekt, endre registrert objekt, avskriving av objekt, sjekklister.
 • Kobling mot saksbehandlings- og kartsystemer
 • Sjekklister som danner grunnlaget for tilsynsrapporten.
 • Risikovurdering av objektene for prioritering av rekkefølge.
 • Alle brevmaler og sakssteg fra DSB sin tilsynsveileder sikrer riktig myndighetsutøvelse.
 • Statistikker og diagrammer.

DM Tilsyn kommer nå i web-versjon!

Fordelene med dette er mange:

 • Ingen lokal installasjon, kun pålogging over Internett.
 • Enkelt å gi tilgang til nye brukere - kun brukernavn og passord trengs!
 • Backup gjøres sentralt.
 • Endringer og oppdateringer gjøres automatisk - alltid siste versjon!
 • Egen teksteditor, du trenger ikke Office-programmene.

DM Tilsyn er nå tilpasset bruk på nettbrett/mobil

 • Se all informasjon om tilsynsobjektet på nettbrettet.
 • Registrer inn sjekkpunkt.
 • Lukk tidligere avvik (sjekkpunkt).
 • Utsending av SMS.
 • Lagring av historikk ved endringer.

 


 
 
DM BRANN-MODULENE: