Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Aktuelt      Om Datamann      Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Trenger du et register over et eller annet? DM Teknisk hjelper deg!

DM Teknisk er en modul for å registrere og holde orden på mange forskjellige objekttyper. Eksempel på objekttyper kan være slamtømming/septik, vannmålere, båtplasser og annet. Du kan holde orden på mange forskjellige objekttyper på en gang i DM Teknisk, det er nesten bare fantasien som setter grenser. Se bildet til høyre for å få en ide om hvilke muligheter som finnes.

Man definerer selv hvilken objekttype man vil arbeide med, og hvilken informasjon om objektene som skal legges inn. I bildet nederst til høyre vises det hvilken informasjon som kan registreres inn for slam/septik. Noen felt er standard, mens andre kan defineres selv. Legg også merke til at objekter kan knyttes direkte mot Matrikkelen (GAB). Dersom man har matrikkeldata tilgjengelig kan aktuell informasjon derfra hentes rett inn i DM Teknisk.

Multimodul og tusenkunstner!

Vi kaller DM Teknisk for en multimodul. Den er en tusenkunstner, som kan lette hverdagen for mange virksomheter med behov for
oversikt over forskjellige objekttyper.

Dersom du har behov for å organisere og systematisere på områder der du ikke finner et enkelt og rimelig system i dag, kan DM Teknisk være noe for deg!

 
 
DM BRANN-MODULENE:

 

Datamann AS     Njordveien 22, 9550 Øksfjord     tlf. 78 59 01 11     post@datamann.no