Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Aktuelt      Om Datamann      Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Klubbens informasjonssenter!

Med DM TeamWeb kan du bygge opp ditt eget informasjonssenter for din klubb/forening. Del opp i grupper og lag, og la ledere for de enkelte grupper og lag legge inn sin egen informasjon. Legg skjemaer, plakatmaler og annet tilgjengelig for de som trenger det.

DM TeamWeb basererer seg på DM Web, og benytter en dynamisk publiseringsløsning. All registrering gjøres i nettleseren, og det benyttes en enkel teksteditor for å produsere informasjon, legge inn bilder mm. Løsningen har mulighet for posting til Facebook, kommentarfelt til alle nyheter, aktivitetskalender og mye annet.

Dersom man har tilgang til medlemsregister kan man få automatiske bursdagshilsener direkte på startsiden.

DM TeamWeb er en løsning for dem som ønsker å fordele informasjonsproduksjonen på mange ledere, trenere og andre. Ta kontakt for å få vite mer.


 
 
DM WEB-MODULENE:

 

 

Datamann AS     Njordveien 22, 9550 Øksfjord     tlf. 78 59 01 11     post@datamann.no