Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Aktuelt      Om Datamann      Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Vi er bare et par tastetrykk unna deg!

Alle våre programvaremoduler selges med vedlikeholds- og brukerstøtteavtale. Denne avtalen dekker følgende:

  • Vedlikehold av løsningen, dvs. feilrettinger og enkle funksjonsforbedringer.
  • Støtte over telefon ved feil og problemer i løsningen.
  • Fjernhjelp via PC ved feil og problemer i løsningen.

Avtalen dekker ikke nye hovedversjoner av løsningene, f.eks. ved overgang fra Windowsløsning til webbasert løsning. Den dekker heller ikke spesialutvikling for enkeltkunder, dette må evt. gjøres avtale om på individuell basis. Dersom feil og problemer skyldes forhold som Datamann åpenbart ikke har ansvar for, vil arbeidet kunne bli fakturert.

Telefonsupport: Ring 78 59 01 11.
Fjernhjelp: Klikk på fjernhjelp-flisene til høyre.
E-posthenvendelser: Send til post@datamann.no


 

Datamann AS     Njordveien 22, 9550 Øksfjord     tlf. 78 59 01 11     post@datamann.no