Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Lag ordrer og fakturaer direkte, eller overfør til annet faktura-/regnskapssystem

DM Ordre er en egen fullverdig ordremodul som gjør om bookinger til ordrer. I tillegg kan du legge inn andre varer som ikke er bookingvarer/-objekter. Disse ordrene kan deretter skrives ut som faktura. Dersom du skriver ut en ordre og fakturerer denne kan du også få ut en ekstra utskrift som fakturakopi, hvis ønskelig.

Dersom man sletter en fakturert ordre vil det dannes en kreditnota.

Ordrer kan lages på flere måter:

  1. Lage ordre av en enkelt booking
  2. Lage ordre av en periode booking
  3. Generering av ordrer for alle bookinger som enda ikke er fakturert fram til en ønsket dato (se under)
  4. Legge inn ordre manuelt på kunde

Etter at faktura er sendt kunden kan du registrere inn mottatt betaling eller purre på eventuell uteblitt betaling.

Fakturagrunnlaget kan om ønskelig overføres til eksternt faktura-/regnskapssystem for fakturering og oppfølging der.

Ordremodulen er integrert i alle bookingmodulene, og koster ikke noe ekstra.

Du finner mye mer informasjon om DM Booking på nettadressen http://dmbooking.no.

 
 
DM BOOKING-MODULENE: