Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Situasjons- og objektplaner sparer dyrebar tid for innsatsstyrken!

DM Objektsyn brukes til å registrere inn bygninger som innsatsstyrken foretar objektsyn på. Programmet inneholder innregistreringer av objekter, situasjons- og objektplaner for disse.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver dette om objektsyn på sine nettsider:

Objektsyn er en kjentmannsprøve og utgangspunktet for å lage en innsatsplan. Når man skal gjennomføre et objektsyn bør følgende forhold vurderes:

  • utvendige forhold slik som kjørevei, alternativ kjørevei, oppstillingsplass, slokkevann, nøkkelsafe
  • type virksomhet, bygningskonstruksjon, seksjoneringsvegg(er), trapperom, brannbelastning, brannfarlig/eksplosiv vare
  • tekniske anlegg slik som stigeledning(er), slokkeanlegg, brannalarmanlegg, røykventilasjon, brannheis, ventilasjonsanlegg
  • organisatoriske tiltak slik som personale til stede, tillatt persontall (gjester), assistert rømning, evakuerings-/møteplass, informasjon ved ankomst.

DM Objektsyn tar utgangspunkt i Norges brannskoles opplæringsopplegg for objektsyn, med situasjonsplaner som lages i Powerpoint. Det genereres objektplaner og situasjonsplaner som kan skrives ut og legges i utsykningskjøretøy, og/eller sendes direkte til de kjøretøyene som benytter Locus.

Dersom kunden har DM Tilsyn kan registrerte data om aktuelt objekt hentes direkte inn i DM Objektsyn.


 
 
DM BRANN-MODULENE:

 

 

 

Datamann AS     Njordveien 22, 9550 Øksfjord     tlf. 78 59 01 11     post@datamann.no