Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Hold orden på ledere, trenere, medlemmer og lag

Medlemsmodulen er en tilleggsmodul til DM Booking. Den innholder følgende:

  • Medlemsregister koblet opp mot øvrige kunder/lag.
  • Generering av årsavgifter til fakturering.
  • Generering av treningsavgifter til fakturering.
  • Statistikker og rapporter knyttet til medlemsregisteret.

Ved å integrere et medlemsregister i bookingsystemet får vi mange koblinger gratis. Ved å koble medlemmet opp mot forskjellige lag, får vi opp alle treningstidene og kontaktpersonene for dette laget på medlemmet sitt kort. I tillegg er det mulig å lage knytning mellom medlemmer, slik at man får dannet en familie.

Det kan genereres fakturaer til hvert medlem, eller til en familie, med mulighet for familiepriser. Modulen støtter generering av differensiert medlemsavgift, treningsavgift og andre medlemsbaserte avgifter.

Dersom man knytter en gruppe medlemmer opp mot et lag og kobler ledere og trenere til dette laget, kan disse sende e-post og SMS direkte til lagets medlemmer via innlogging til egne nettsider. SMS-bruken belastes da laget, og ikke den enkelte trener/leder.

Du finner mye mer informasjon om DM Booking på nettadressen http://dmbooking.no.

 
 
DM BOOKING-MODULENE: