Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Aktuelt      Om Datamann      Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

For oversikt over mannskap, kvalifikasjoner og vakter

DM MANNSKAP er spesielt utviklet for mannskapsplanlegging i brannvesenet. Programmet har fokus på vaktoppsett og plassering av kvalifisert mannskap til riktig funksjon - ”seteplass”. Programmet kan også liste ut mannskaper med kvalifikasjoner som utgår og eventuelt sette opp øvingsplaner og innkalling av mannskaper til dette. Alle kvalifikasjoner lagres i mannskapsregisteret.

Hovedfunksjoner

  • Vaktplaner både på døgnbasis og delt døgn.
  • Vikaradministrasjon.
  • Registrere inn mannskapenes kvalifikasjoner, kurs de har hatt og forslag til utdannings-/kursplan. Riktig mannskap på riktig plass!
  • Eget dokumentregister.
  • Utsending av e-post og SMS til mannskaper.

 


 
 
DM BRANN-MODULENE:

 

Datamann AS     Njordveien 22, 9550 Øksfjord     tlf. 78 59 01 11     post@datamann.no