Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Aktuelt      Om Datamann      Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Se informasjon fra Feiing og Tilsyn

La servicekontor, saksbehandlere og andre se registreringer gjort i Feiing og Tilsyn. Info er webbasert, og det er enkelt å finne fram til ønsket eier/adresse eller annet.

Du får se den viktigste feie- og tilsynsinformasjonen, som siste dato, neste dato, status og historikk.

Hovedfunksjoner

  • La servicekontor o.a. søke i feieinformasjon
  • Tilgang direkte i nettleser.
  • Søk på fornavn, etternavn, adresse, matrikkel,
    objektnavn eller objekttekst
  • Søk etter kun boliger eller alle objekter
  • Få opp kart og telefonnr. direkte
  • Mulighet for fakturainformasjon
  • Administrer egne brukere
  • IKS: Gi brukere tilgang til en eller flere kommuner

 

 


 
 
DM BRANN-MODULENE:

 

Datamann AS     Njordveien 22, 9550 Øksfjord     tlf. 78 59 01 11     post@datamann.no