Startsiden      DM Brann      DM Booking      DM Web Fjernhjelp      Support      Kontakt      Logg på
     

Vi hjelper deg - direkte på DIN skjerm!

Datamann benytter TeamViewer for å fjernstyre kundenes datamaskiner ved problemer. Å kunne se feil og problemer direkte på vår egen skjerm og kunne fikse dette umidddelbart, er svært tilfredsstillende både for kunden og for oss.

De aller fleste problemer som oppstår i DM-løsningene kan løses direkte ved fjernhjelp. Det er svært sjelden vi må oppsøke kunder for å ordne opp i feil og mangler. På denne måten sparer vi både kundene og oss selv for mye tid og store utgifter.

Når du klikker på en av fjernhjelperne ("Få fjernhjelp av ...") starter du et miniprogram, QuickSupport, som gir oss tilgang til din maskin. Dette miniprogrammet blir ikke installert på din PC, det bare kjøres ved oppstart og avsluttes og fjernes ved fjernstyringsøktas slutt. Du får spørsmål om du vil kjøre eller lagre TeamViewerQS_no_SJ.exe (eller ..._AB.exe). Velg [Kjør]-knappen for å starte QuickSupport.

Noen ganger får man opp spørsmål om Kjør/Run en gang til. Da klikker man [Kjør]-knappen på nytt.

Når du får opp fjernhjelp-vinduet (se bildet til høyre) skriver du en liten melding og klikker [Send]-knappen. Da får vi meldingen direkte på vår skjerm, og kan koble oss direkte opp mot deg.

TeamViewer brukes av både nasjonale og internasjonale IT-bedrifter for fjernstyring av kunders datamaskiner. De har lagt stor vekt på sikkerhet, med både kryptering, tilgangssikring og kodesignering. Du kan derfor være trygg på at du ikke slipper uvedkommende inn på din PC. Og det at programmet ikke installeres, bare kjøres, gjør at ingenting ligger igjen på din PC etter en fjernstyringsøkt.

Velkommen til fjernhjelpen vår!